Polaganje za viši kyu u Oyama dojo-u Strmec

15027890_1723734834614534_8944409122389439426_n

 

10.11.2016.godine održano je polaganje za viši kyu (pojaseve) u Oyama doyo-u Strmec pred ispitnom komisijom Hanshi Mladen Šančić 8.Dan ,Shihan Zvonko Samaržija 7.Dan i sempai Jelena Vrančić 1.Dan. Po običaju se održava zajedničko IBK polaganje između klubova tako da se vidi da li su tehnike istovjetne ili treba neke ispraviti. U početku je bilo malo straha i sve dok se malo nije krenulo sa ispitivanjem bilo je sve bolje i sigurnije. Kako smo se usaglasili da se polaganja vrše do 5-og kyu-a 2-3 puta godišnje po klubovima, a ostala polaganja na zimskim ili ljetnim seminarima ( školama). To se pokazalo učinkovito i bolje za sve i ujedno jedno lijepo druženje i upoznavanje novih ,starih članova . Tu se vidi nivo koji su postigli i sami voditelji klubova uvide moguće greške , a i ujedno se nešto novo nauči. Naravno da nemogu svi biti jednako dobri pa se pomogne samim kandidatima da lakše urade ispit. Na ovom polaganju su svi kandidati prošli sa prolaznom ocjenom. Nakon objave rezultata i dodjele diploma napravili smo jedno druženje gdje je sempai Jelena Vrančić za svoj rođendan donijela kolače, sokove, grickalice, kekse i tu veselju nije bilo kraja. Jednim zajedničkim udarcima ( zukiem i kijaiem)   napravili smo 21 udarac jer je toliko Jelena navršila godina. Veliko Osu svima ..pogledajte slike sa polaganja..14937268_1723735321281152_8564029682036982051_n14938270_1723735694614448_6923761966091888563_n14963145_1723735447947806_1429995372786790885_n14947933_1723734361281248_3943704728973529699_n14956040_1723733417948009_1338362209608098497_n

15032197_1723733584614659_4460661971706071232_n