Na spomen Sosai Mas.Oyama

Osu! Na današnji dan prestalo kucati srce našeg učitelja najjačeg karatea ” Kyokushinkai” -“26.04.1994”