Polaganje za viši kyu u Gajnicama

Osu..polaganje za viši kyu mlađih uzrasta ne po godinama već po stažu treninga. Održano u Gajnicama 18.04.2019 g. Ispitu su pristupili najmlađi Fran Štabi i njega sam osobno nagradio da polaže za 9.kyu jer je i nastupio na borbama i katama na veoma jakom turniru na Domenici gdje se hrabro borio i pokazao veliku srčanost i hrabrost . Ispitu su se pridružili i to su : David Garašić 8.kyu, Karlo Belko 7.kyu,Karlo Drakšić 7.kyu, Antonio Prša 7.kyu, Jan Prša 7.kyu, Emano Hudina 7.kyu, Laura Garašić 6.kyu i Ema Delaš 5.kyu. Polaganje pred ispitnom komisijom: Hanshi Zvonko Samaržija, sempai Zvonimir Ivančić i Domagoj Ivančić

Početak polaganja..